Usługi pogrzebowe w Strzelinie
57-100 Strzelin
ul. Wrocławska 32
Pogotowie pogrzebowe 24/7
Close
ul. Wrocławska 32 57-100 Strzelin
602 185 982 kontakt@dompogrzebowywrobel.pl

Kremacje Strzelin

Zakład Pogrzebowy Wróbel i Syn dokonuje kremacji zwłok przy użyciu najnowszego pieca kremacyjnego z zachowaniem wszystkich norm prawnych i etycznych.
Po wykonanej usłudze kremacji zwłok, otrzymują Państwo od Zakładu certyfikat kremacji, niezbędny do załatwienia wszystkich formalności cmentarnych.

Na czym polega kremacja zwłok?

Kremacja zwłok polega na spopieleniu ciała osoby zmarłej. Spalenie przeprowadzane jest w specjalnej trumnie kremacyjnej, wykonanej najczęściej z drewna lub kartonu. Ze względów bezpieczeństwa trumna do spalania zwłok nie powinna posiadać żadnych warstw lakieru ani metalowych elementów. Po spaleniu, szczątki umieszczane są w urnie, którą wydaje się osobom upoważnionym, najczęściej rodzinie lub osobie organizującej pogrzeb.

Wykonujemy kompleksową usługę związaną z kremacją, odbieramy zmarłego z domu, a także załatwiamy wszelkie formalności

 

Jak przebiega kremacja zwłok?

Kremacja jest jedną z usług pogrzebowych, przy której konieczne jest zachowanie procedury dotyczącej tradycyjnego pogrzebu. Pochówek ciała obejmuje odbiór i przewóz zwłok ze wskazanego miejsca do zakładu pogrzebowego, potem do krematorium, przygotowanie ciała do skremowania oraz proces spalenia ciała w trumnie kremacyjnej. Przygotowanie ciała do skremowania odbywa się podobnie jak przy tradycyjnym pogrzebie. Rodzina lub inne osoby (np. zatrudnione w zakładzie pogrzebowym) wykonują podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne (mycie, czesanie) oraz ubierają osobę zmarłą. Przygotowane ciało przewożone jest do krematorium, gdzie umieszcza się je w drewnianej trumnie i poddaje spaleniu, które trwa około trzech godzin. Po zakończeniu procesu spopielania zwłok, szczątki zmarłego przesypywane są do urny. Pochówek z kremacją nierzadko przebiega w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest pożegnanie zmarłego przez najbliższą rodzinę, a następnie spalenie ciała, podczas którego bliscy mogą przebywać w specjalnej sali ceremonialnej w celu np. wspominania zmarłego. Drugim etapem jest właściwy pogrzeb – urna z prochami zostaje osunięta do grobu lub umieszczona w kolumbarium.

Prawo a kremacja zwłok.

Polskie prawo reguluje zasady pochówku oraz obchodzenia się ze zwłokami w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku. Przepisy zawarte w tej ustawie mówią o tym, że „zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach. Oznacza to, że skremowanych zwłok umieszczonych w urnie nie można przetrzymywać w domu. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących pochówku jest wykroczeniem i wiąże się z karą grzywny.